Happy HunHan Month!!! Bring it on Ladyyyyy…

Happy HunHan Month!!! 

Cuối cùng cũng đến tháng 4. Bạn đang làm gì đấy?

M đã rất mừng khi thấy project mình vẫn theo đúng lịch suốt mấy tháng qua (dù có chút thay đổi nhưng đến hết tháng 3 M cũng đã hoàn thành đúng như dự kiến). Nhưng tháng Tư có lẽ sẽ không được may mắn như vậy. Thứ nhất là vì cái project quá nặng, M không nghĩ mình có thể thực hiện đúng như dự định ban đầu. Thứ hai M chỉ còn một tháng để hoàn thành bốn tháng thực tập của mình và viết báo cáo tốt nghiệp, cho nên M ko hứa chắc chắn một trăm phần trăm sẽ hoàn thành hết mọi thứ trong project của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là M không cố gắng để hoàn thành nó. 

M đã up I Couldn’t Care Less [Chap 36] theo đúng lịch của mình, và đang tiếp tục trans Revolution [Chap 5]. Hy vọng nó sẽ đến tay bạn (or mắt bạn, whatever =)))) kịp thứ Tư này. 

Anyway, Happy HunHan Month to You All !!! 

MD 

 

credit of attached picture : Twinned Poison

Advertisements

7 thoughts on “Happy HunHan Month!!! Bring it on Ladyyyyy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s